Zgłaszanie interwencji

W sprawach bieżących prosimy kontaktować się z biurem schroniska, od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wszelkie interwencje dotyczące zwierząt porzucownych na terenie miasta Torunia prosimy zglaszać pod numer:

  • 56 622 48 87 (w godzinach od 8.00 do 16.00)
  • 666 683 377 (w godzinach od 16.00 do 23.00)
  • lub dzwoniąc do Straży Miejskiej 986

Interwencje poza granicami miasta nalezy zgłaszać do lokalnego urzędu gminy lub na Policję. Numery telefonów dostępne są w zakładce ważne telefony.


Interwencje w sprawach znęcania się nad zwierzętami prosimy zglaszać do Toruńskiego Towarzystwa Ochrony Praw Zwierząt kontakt@ttopz.pl do Straży Miejskiej 986 lub na Policję 997.

Martwe zwierzęta znalezione na terenie naszego miasta prosimy zgałaszać do MPO pod numer 56 63 98 124 lub do Straży Miejskiej 986.

Sponsorzy

Akcja specjalna

Ostatnio przyjęte